Başkanımız
geridonusumculerkonfederasyonu@gmail.com
0312 439 01 82
Neden Geri Dönüşüm ?
Temiz bir çevre için çalışıyoruz, Her atık çöp değildir...
Geri Dönüşüm, Gelecek için yatırımdır.
Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak;erha bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır.r.
Doğal kaynaklarımız korunur / Enerji tasarrufu sağlanır / Ekonomiye katkı sağlanır / Atık miktarı azalır.
BAŞKANDAN MESAJ
Geri dönüşüm sektörümüzün çok büyük sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların takipçisi olan Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerimiz Ankara da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında bir dizi ziyaretlerde bulunmuştur.
Bu ziyaretimiz sonucunda görüşülen kurum ve kuruluşların yetkililerinin sektörümüze ve sorunlarımıza çok yakın ilgi göstermiştir. Buna istinaden önümüzdeki günlerde bu sorunların tartışılacağı bir çalıştay düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varılmış bulunmaktadır. Bu çalıştayda hükümetimizden ve ilgili kurumlardan temsilciler bulunacak ve sektörümüzün sorunları ve çözüm yolları tartışılacaktır.
Bütün geri dönüşüm sektörüne saygıyla duyurulur.
yükleniyor..