Başkanımız
geridonusumculerkonfederasyonu@gmail.com
0312 439 01 82
Neden Geri Dönüşüm ?
Temiz bir çevre için çalışıyoruz, Her atık çöp değildir...
Geri Dönüşüm, Gelecek için yatırımdır.
Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak;erha bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır.r.
Doğal kaynaklarımız korunur / Enerji tasarrufu sağlanır / Ekonomiye katkı sağlanır / Atık miktarı azalır.
VİZYON VE MİSYON
Vizyonumuz

•  Geri dönüşüm konusunda kamuoyu duyarlılığı oluşturmak,
•   İlgili yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasında etkili olmak,
•   Geri dönüşümle atıkların ve hurdaların yok edilmelerini olabildiğince azaltmak,
•   Üretim teknolojileri uygulamalarının çevreye zarar verip vermediklerini denetlemek,
•   Yeniden değerlendirme yoluyla cari açığın büyümesini frenleyerek milli gelire katkı sağlamak,
•   Yenilenebilir enerji kaynaklarına destek vermek,
•   Yeni teknolojilerle deşarj atıklarından, evsel atıklardan enerji üretilmesine destek vermek,
•   Yerel enerji üretimini çoğaltmak,
•   Geri dönüşüme destek projelerinin gözden geçirilmesini sağlamak,
•   Hammadde girişim destekleri, enerji destekleri, düşük vergi desteklerini çözüme kavuşturmak


Misyonumuz

  • MİLLİ GELİRE DESTEK
  • İTHALATI FRENLEMEK
  • SAĞLIKTA GÜVEN
  • DOĞA DOSTLUĞU
  • TEMİZ BİR ÇEVRE
  • ENERJİDE TASARRUF
  • DÜNYAYI DAHA UZUN ÖMÜRLÜ HALE GETİRMEK
  • YER ALTINDAKİ ZENGİNLİKLERİ MUHAFAZA ETMEK
  • TASARRUFLU BİR TOPLUMA DÖNÜŞMEK

yükleniyor..