Başkanımız
geridonusumculerkonfederasyonu@gmail.com
0312 439 01 82
Neden Geri Dönüşüm ?
Temiz bir çevre için çalışıyoruz, Her atık çöp değildir...
Geri Dönüşüm, Gelecek için yatırımdır.
Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak;erha bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır.r.
Doğal kaynaklarımız korunur / Enerji tasarrufu sağlanır / Ekonomiye katkı sağlanır / Atık miktarı azalır.
Hakkımızda
Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu’nun temelleri 2011 yılında Demir ve Demir Dışı Metaller Derneği’nin kurulması ile atıldı. 2013 yılında Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu çatısı altında toplanıldı.
Şu anda konfederasyon bünyesinde 28 dernek ve 3 federasyon bulunmaktadır. Konfederasyon 3.700 üyeye ulaşmış büyük bir sivil toplum kuruluşudur.
Konfederasyon, dernekleriyle; üye olan toplayıcılar, nakliyeciler, depolayıcılar, geri dönüş tesisleriyle birlikte 500.000’in üzerinde insanın istihdam edildiği bir sektöre hitap etmektedir. Üyelerimiz geri dönüşüme ayrıştırma ile başlamakta; plastik, kâğıt ve değerli metal atıklarını, geri dönüşüm fabrikalarında ara malı oluşturacak hammadde üretmektedir.
Konfederasyonumuz sektörün çinko, bakır, alüminyum, kurşun, demir, çelik hurda tedarikinde tek kuruluştur. Geri dönüşüm konusunda yaptığımız çalışmalarla, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için, doğaya olumlu katkılarda bulunarak, iklim değişikliği ile mücadelede ederek, üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz.
Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu olarak, toplayıcılar, tedarikçiler ve geri işleme tesislerini oluşturan zincirin planlı bir şekilde büyütülmesini vazgeçilmez görüyoruz.
Atık toplayıcılarının bir çatı altında; sağlıklı, güvenli ortamlarda, topluma uygun düşecek şekilde örgütlenmelerini sağlamak istiyoruz. Geri dönüşüm tesislerinin, AB uyum yasaları çerçevesinde, yasalara uygun olarak, lisansla çalışmalarını öneriyoruz. Geri dönüşüm tesislerinin AB hibe kaynaklarından ve desteklerinden yararlanmalarını gerekli görüyoruz.
Konfederasyon olarak, halkımızdaki geri dönüşümün gerekliliği ve yararları konusundaki bilinci yükseltmek için belge, film, afiş, broşürler hazırlıyor; sergiler ve aydınlatıcı toplantılar düzenliyoruz.
yükleniyor..