Başkanımız
geridonusumculerkonfederasyonu@gmail.com
0312 439 01 82
Neden Geri Dönüşüm ?
Temiz bir çevre için çalışıyoruz, Her atık çöp değildir...
Geri Dönüşüm, Gelecek için yatırımdır.
Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak;erha bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır.r.
Doğal kaynaklarımız korunur / Enerji tasarrufu sağlanır / Ekonomiye katkı sağlanır / Atık miktarı azalır.
Geri Dönüşümcüler Birliği Federasyonu

Y Ö N E T İ M      K U R U L U

ASİL

YEDEK

Burhan ARMUTÇU (BAŞKAN)

Orhan YILDIZ

Murat SAHA

Mustafa ÇELİK

Cenk CENKCİMENOĞLU

Celal ÇIĞLI

Nizamettin KOÇYİĞİT

İdris KUL

Tevfik ÜLGER

Ünal BIYIK

Engin DUMAN

Orhan ARMUTÇU

Sinan EŞME

Mustafa KUL

Kudret KILIÇ

Hasan GÖGKURT

Ali TEMURTAŞ

Abdullah KUL

Emrah BIYIK

Hüseyin GEÇİLİ

İsmail KUL

Mesut ADAY

D E N E T İ M      K U R U L U

ASİL

YEDEK

Hasan KUL (BAŞKAN)

Hasan DAYRAL

Durmuş SAFALI

Zekeriya TÜRKMEN

Şaban BOLAT

Ali ÖZTÜRKGERİ  DÖNÜŞÜMCÜLER  BİRLİĞİ  FEDERASYONUNA  BAĞLI DERNEKLER
1. Demir ve Demirdışı Kağıt Geri Dönüşümcüler Birliği Derneği

2. Karabük Geri Dönüşümcüler Derneği

3. Denizli Geri Dönüşümcüler Derneği

4. Konya Ereğli Demir ve Demir Dışı Kâğıt Geri Dönüşümcüler Derneği

5. Antalya Geri Dönüşümcüler Derneği

6. Uşak Geri Dönüşümcüler Derneği

yükleniyor..