Başkanımız
geridonusumculerkonfederasyonu@gmail.com
0312 439 01 82
Neden Geri Dönüşüm ?
Temiz bir çevre için çalışıyoruz, Her atık çöp değildir...
Geri Dönüşüm, Gelecek için yatırımdır.
Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak;erha bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır.r.
Doğal kaynaklarımız korunur / Enerji tasarrufu sağlanır / Ekonomiye katkı sağlanır / Atık miktarı azalır.
Geri Dönüşümcüler Federasyonu

Y Ö N E T İ M     K U R U L U

ASİL

YEDEK

Mustafa NEBİLİ (BAŞKAN)

Orhan ÖZHAN

Ahmet ALAGÖZ

Adem KORCAN

Aydın KUĞ

Murat TUÇKAYA

Abdulkadir DAŞ

Tuncay KILIÇ

Bahittin TÜRK

Tahsin CANBEK

Cumali KUŞ

Özkan GÜL

Ramazan GÜRSOY

Mehmet Cemal AKKULU

Faruk ERSOY

Cengiz AKKULU

Halil AKKULU

Recep AKKULU

Şenol ALTUNDAŞ

Mustafa NİĞDELİOĞLU

Erdal ÖZTÜRK

Olcay ÖZTÜRK

D E N E T İ M     K U R U L U

ASİL

YEDEK

Cuma AKKULU (BAŞKAN)

Soyhan TAVUSBAY

Hikmet İNCEKARA

Üzeyir BIYIK

Recep ÖZGAN

Müslüm AKSUGERİ  DÖNÜŞÜMCÜLER  FEDERASYONUNA BAĞLI  DERNEKLER

1. Kayseri Geri Dönüşümcüler Derneği

2. Konya Geri Dönüşümcüler Derneği

3. Kocaeli Geri Dönüşümcüler Derneği

4. Şanlıurfa Geri Dönüşümcüler Derneği

5. İzmir Geri Dönüşümcüler Derneği

6. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Araştırma Geliştirme Elektronik Bilgisayar Geri Dönüşümcüler Derneği

7. Akkulu Hurda ve Geri Dönüşümcüler Derneği


yükleniyor..