Başkanımız
geridonusumculerkonfederasyonu@gmail.com
0312 439 01 82
Neden Geri Dönüşüm ?
Temiz bir çevre için çalışıyoruz, Her atık çöp değildir...
Geri Dönüşüm, Gelecek için yatırımdır.
Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak;erha bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır.r.
Doğal kaynaklarımız korunur / Enerji tasarrufu sağlanır / Ekonomiye katkı sağlanır / Atık miktarı azalır.

18-24 Nisan,"Dünya Geri Dönüşüm Haftası"

"Dünya Geri Dönüşüm Haftası"için Sn.Vedat Sadioğlu'nun hazırladığı şiir

18-24 Nisan,

Geri dönüştürme fikri beyinde başlar. ‘Geri Dönüşüm’, ülkeler ve milletler için bir seferberlik ve vatandaşlık görevi olmalıdır. Dünyadan aldığımızı tekrar geriye vermek zorundayız.

Vedat Sadioğlu - Yazar


GERİ DÖNÜŞÜM

Çöpler; havayı, suyu, toprağı

Kısaca çevreyi ve dünyamızı

Tahrip eden, zarar veren faktörlerdir

Geri dönüşümzararları aza indirgemektir


Atılan naylonlar, plastikler, piller

Atık yağlar, elektronik aletler

Hepsi canlı yaşamı için zehirdir

Geri dönüşümzehri aza indirgemektir


Kâğıdın çöpe atılmaması ağaca faydadır

Ağacın daha az kesilmesi çevreye yarardır

Doğal kaynaklar hızla tükenmektedir

Geri dönüşümtüketimi aza indirgemektir


Kullanılmayan kıyafetler atılmamalı

Ne versek, ne yapsak insana faydalı

Kıyafetler asla çöp değildir

Geri dönüşümisrafı aza indirgemektir


Eğitim ile bilinçlenir ancak insanlar

İnsanın ilk eğitimi ailede başlar

Evde geri dönüşüm çöpleri düzenlenmelidir

Geri dönüşümçöpleri aza indirgemektir


‘Geri dönüşüm kutuları’ kullanmalı

Herkes bu bilinçle davranmalı

Geri dönüşüm, enerji verimliliği demektir

Geri dönüşümenerji kaybını aza indirgemektir


Vedat Sadioğlu


18.04.2019 09:21
yükleniyor..